Jong Leren Eten is een programma waarin rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken.
In de periode 2017 t/m 2020 willen zij kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel. Met als uiteindelijk doel dat kinderen en jongeren leren om gezonde én duurzame keuzes te maken.

Naar aanleiding van een enquête over voedseleducatie op basisscholen in West-Friesland zijn verschillende organisaties, bedrijven en instanties, die activiteiten aanbieden voor kinderen en/of het onderwijs, bij elkaar gekomen. Samen bekijken we de mogelijkheden om op regionaal niveau het aanbod aan activiteiten en producten over voeding/voedsel te versterken, verbinden en verbreden. Door het gezamenlijk aanbod gestructureerd en aantrekkelijk te presenteren willen we scholen (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) inspireren en stimuleren om met voedseleducatie aan de slag te gaan.

Bent u voedselproducent, plantenveredelaar, kok, kookstudio, kinderboerderij, schooltuin, voedingsadviseur of op andere wijze betrokken bij voeding of voedsel én wilt u samen met ons kinderen meer leren over voedsel, neem dan contact op met Ellie van der Schriek (projectleider Jong Leren Eten in West-Friesland).